Regulamin

1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zarząd PPI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.
2. Do każdego wpisu jest zapisywany adres IP autora w celu identyfikacji. Adres IP jest przechowywany w bazie danych, tylko i wyłącznie do wiadomości administratora serwisu.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum tekstów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, obraźliwych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady dobrego wychowania.
5. Na Forum niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, tzn. zawierających adresy e-mail, strony www, adresy pocztowe, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe.
6. Zarząd PPI zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 regulaminu, bez podania przyczyny.
7. Użytkownik Forum zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji przy wypełnianiu wszystkich pól formularza dodającego tekst. Niewypełnienie któregoś z pól formularza uniemożliwia dodanie komentarza na Forum.
8. Teksty dodawane przez użytkowników podających nieprawdziwe lub anonimowe dane mogą być usuwane przez moderatora lub administratora Forum bez podania przyczyny.
9. Użytkownik Forum zgadza się, że wszystkie informacje, które wpisuje będą przechowywane w bazie danych. Informacje te mogą być przekazane bez jego zgody osobom lub podmiotom trzecim.
10. Użytkownik wypowiadając się na Forum tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach na stronie internetowej PPI.
11. Użytkownik podejmując jakiekolwiek działania na Forum akceptuje zapisy regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

więcej