Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez partię „Polska Partia Internetowa”, z siedzibą w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 51/53 (dalej również: „PPI”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez PPI pod adresem plpi.pl w celach zgodnych ze statutem PPI. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PPI z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PPI podmiotom trzecim.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez „Polska Partia Internetowa”, z siedzibą w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 51/53 (zwaną dalej „PPI”) pod adresem plpi.pl , na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym informacji dotyczących i związanych z PPI.  

więcej