O nas

Jakie są możliwości członka Polskiej Partii Internetowej?

• bezpośredni i skuteczny udział w życiu politycznym,
• nie ma zebrań partyjnych, zabierających czas, często nudnych
i wcześniej ustawianych,
• działania partii oparte są wyłącznie o głosy wszystkich członków, 
• członkowie ustalają program partii, zarząd przekazuje wolę członków
opinii publicznej,
• ogólnopolski zasięg partii, bez manipulacji i tworzenia "spółdzielni",
• wszyscy kompetentni członkowie mają szansę reprezentowania
partii w wyborach parlamentarnych i samorządowych,
• członek nie podlega żadnym naciskom ani ze strony zarządu ani kolegów
partyjnych, 
• listy wyborcze układają członkowie, nie zarząd,
• członkowie wyrażają swoje zdanie poprzez głos w internecie,
 • zdanie większości członków to oficjalne stanowisko partii.

Dlaczego powstała Powszechna Partia Internetowa?

Długo zastanawialiśmy się co zrobić, aby każdy obywatel mógł w sposób prosty 
i skuteczny uczestniczyć w życiu politycznym Polski.
Takim rozwiązaniem jest partia działająca w internecie.
Partia o zasięgu ogólnopolskim, w której każdy członek ma prawo do wypowiedzi
 i zabiegania o poparcie dla swojego zdania. Jego głos w demokratycznym, obejmującym całą partie głosowaniu jest tak samo ważny jak głos liderów. Wszyscy członkowie tworzą program i kierują działaniami partii. 
Jest to obecnie najbardziej demokratyczny i skuteczny sposób uczestnictwa w życiu politycznym.
Dzięki działającemu całą dobę forum internetowemu możliwa będzie szybka ocena sytuacji kraju i wypracowanie stosownych działań. Zapewniona zostanie pełna wolność wypowiedzi i rzeczywista równość członków. Członkowie mogą uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Jedynym kryterium wyboru reprezentantów PPI będzie ich aktywność i jakość działań na internetowym forum partii oraz wybór dokonany przez wszystkich członków.
Nie będzie układania list wyborczych w oparciu o zarządy partyjne i przychylność wodzów.

Jeżeli chcesz uczestniczyć bezpośrednio i demokratycznie w życiu politycznym
 Twojego kraju wstąp w szeregi Polskiej Partii Internetowej!

Polska Partia Internetowa - to nowy styl polityki, to demokracja XXI wieku!

Z PPI masz szanse rządzić!
Suma madrości Polek i Polakow jest większa niż madrość kilku wodzów partyjnych!

Założyciele

Leszek Lacheta
dr med., MBA, lekarz

Piotr Zemelka
inżynier, przedsiębiorca