Program Polskiej Partii Internetowej

Program Polskiej Partii Internetowej

Program: „ Zdrowa Polska”, „Zdrowa gospodarka”, „Nowoczesne technologie”, „Czyste powietrze”

  • Wprowadzenie głosowania przez internet
  • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości średniej w UE
  • Ścisła integracja z Unią Europejską i szybkie wprowadzenie Euro
  • Pełne otwarcie gospodarki i edukacji na nowe technologie (sztuczna inteligencja, robotyzacja, nowe źródła energii odnawialnej) przeznaczenie wszelkich możliwych środków na ten cel, duże ulgi podatkowe, pomoc państwa, zaprzestanie finansowania przestarzałych technologii
  • Natychmiastowa ustawa o zakazie spalania węgla w gospodarstwach domowych
  • Każdy pacjent leczony według potrzeb, zgodnie z europejskimi standardami

Tezy polityczne PPI

  • Kolejność kandydatów na listach wyborczych ustalana w drodze losowania, nie przez wodzów partyjnych
  • Nominowanie do władz spółek państwowych przez niezależne, ponadpartyjne komisje fachowców w drodze konkursów – koniec „konfitur partyjnych”
  • Rozdział Państwa od Kościoła zgodnie z obowiązującym konkordatem
  • Likwidacja „koszyka chorób”, wszyscy potrzebujący leczeni optymalnie bez potrzeby publicznych zbiórek pieniędzy

Poparcie idei połączenia 27 najlepszych zespołów badawczych ze wspólnym budżetem Unii Europejskim w celu szybkiego opracowania leków na choroby nowotworowe

PPI jest jedyną partią mającą konkretny program gwarantujący uzdrowienie ochrony zdrowia w Polsce!