o Nas

o Nas

Dlaczego Polska Partia Internetowa?

Długo zastanawialiśmy się co zrobić, aby każdy obywatel mógł w sposób prosty i skuteczny uczestniczyć w życiu politycznym Polski. Takim rozwiązaniem jest partia działająca w internecie. Partia o zasięgu ogólnopolskim, w której każdy członek ma prawo do wypowiedzi i zabiegania o poparcie dla swojego zdania. Jego głos w demokratycznym, obejmującym całą partie głosowaniu jest tak samo ważny jak głos liderów.

partia bez wodzów
Piotr Zemelka- założyciel partii, który nie chce być liderem! Jak mówi: „Liderem, ma i może być każdy aktywny członek. Nie jesteśmy partia wodzowską.”

Wszyscy członkowie tworzą program i kierują działaniami partii. Jest to obecnie najbardziej demokratyczny i skuteczny sposób uczestnictwa w życiu politycznym. Dzięki działającemu całą dobę forum internetowemu możliwa będzie szybka ocena sytuacji kraju i wypracowanie stosownych działań. Zapewniona zostanie pełna wolność wypowiedzi i rzeczywista równość członków. Członkowie mogą uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Jedynym kryterium wyboru reprezentantów PPI będzie ich aktywność i jakość działań na internetowym forum partii oraz wybór dokonany przez wszystkich członków. Nie będzie układania list wyborczych w oparciu o zarządy partyjne i przychylność wodzów.