Polska Partia Internetowa

Demokratyczna proeuropejska partia działająca w Internecie

PROGRAM PPI

Nasz program to: "Zdrowa Polska"

europejskie standardy,  nowoczesne technologie,  czyste powietrze

- Ścisła integracja z Unią Europejską i szybkie wprowadzenie Euro.

- Całościowa naprawa służby zdrowia w oparciu o sprawdzone rozwiązania skuteczne w krajach UE z dobrze działającą opieką medyczną.

- Natychmiastowa likwidacja „ koszyka chorób”, każdy pacjent w Polsce leczony zgodnie z europejskimi standardami, bez potrzeby publicznych zbiórek pieniędzy.

- Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości średniej kwoty w UE .

- Odpowiednie finansowanie otwarcia gospodarki na najnowsze technologie związane ze sztuczną inteligencją.

- Zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych przy wprowadzeniu subwencji technologii niskoemisyjnych.

INICJATYWY PPI

W E Z W A N I E

Katowice, 07.06.2019r.

Polska Partia Internetowa wzywa wszystkich parlamentarzystów do przeprowadzenia natychmiastowych działań w celu likwidacji naruszenia Konstytucji RP Art. 96, punkt 2. w kwestii równości kandydatów na listach wyborczych. Naruszenie to dotyczy Art. 212, §1 ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 05.01.2011r.: „Zgłoszenie listy kandydatów powinno zawierać nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów. Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.” Zapis ten jest niekonstytucyjny, gdyż preferuje pierwszych kandydatów na liście, nie dając równych szans dla wszystkich. Aby tą niekonstytucyjność zlikwidować koniecznym jest skreślenie powyższego zdania o kolejności nazwisk w Art. 212, §1, i zastąpienie go zapisem: „Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w kolejności losowo wybranej na każdej karcie do głosowania” Aktualna technika cyfrowa druku pozwala na takie wydrukowanie kart do głosowania, aby każdy kandydat był na takiej samej liczbie kart na miejscu pierwszym, drugim, trzecim, itd., co zapewni pełną równość kandydatów oraz zgodność z zapisami Konstytucji. Polska Partia Internetowa uważa, że brak pilnych działań w tak ważnej sprawie może skutkować przeprowadzeniem nierzetelnych i niezgodnych z prawem wyborów.

Wesprzyj nas!

Odwiedziło nas już 61699 gości.

Aktualna liczba czlonkow PPI: 567

Polska Partia Internetowa
40-081 KATOWICE
ul. Dąbrówki 10

Numer konta
71 8437 0002 0010 0158 2842 0001

Dołącz do nas!
Ogłoszenia i komentarze Zarządu PPI
Dlaczego utworzyliśmy PPI?

Dlaczego utworzyliśmy PPI?

Polska Partia Internetowa została utworzona, aby zaoferować polityczną platformę dla tych Polek i Polaków, którzy zniechęceni stoją z boku, nie biorą udziału w wyborach, nie działają w życiu politycznym kraju. Wszyscy, którzy dotychczas nie uwierzyli w możliwość skutecznego działania i zajęcia miejsca na listach wyborczych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami – to nasi nowi członkowie.

Oddajemy w Wasze ręce struktury naszej partii !

W Polskiej Partii Internetowej sam tworzysz koło lokalne, pozyskujesz nowych członków spośród osób które znasz i cenisz. Wspólnie ustalacie programy lokalne, sami członkowie PPI tworzą ( członkowie, nie zarząd ! ) listy wyborcze.

Pełny tekst w zakładce O nas

Polska Partia Internetowa - jedyna możliwość aktywnego działania w polityce dla Polaków mieszkających zagranicą!

Polska Partia Internetowa jest jedyną partią w kraju mającą konkretny program gwarantujący uzdrowienie ochrony zdrowia w Polsce !